Blog

MOJE DZIECKO SIĘ JĄKA!!!

Niepłynność mówienia, czyli potoczne jąkanie się przeważnie ma charakter rozwojowy i mija samoczynnie. Jest ona naturalnym etapem rozwoju. Opanowanie mówienia jest jedną z wielu czynności, której dziecko musi się nauczyć i dlatego, tak jak w przypadku nabywania innych umiejętności, napotyka po drodze na różnego rodzaju trudności. Mowa jest bardzo skomplikowanym procesem i wymaga od dziecka dokładnej znajomości tego, co chce się powiedzieć, wyszukania właściwych słów, znajomości odpowiednich dźwięków i ułożenia ich w poprawnej kolejności, zachowania formy gramatycznej, intonacji oraz kontroli nad oddechem. Skoordynowanie poszczególnych elementów bywa dość trudne, dlatego przyswajanie mowy przebiega w różnym tempie i czasami pojawiają się okresy niepłynności.

NIE BÓJ SIĘ PŁACZU DZIECKA

"Nie płacz", "Przestań beczeć", "No nie maż się już"

BUNT JEST TAKŻE POTRZEBNY

Każdy mały człowiek przechodzi czasami trudny okres. Dorośli mówią wtedy, że dziecko się buntuje, testuje granice, próbuje wejść na głowę lub, że jest po prostu niegrzeczne. Zaniepokojeni rodzice szukając przyczyn często obwiniają się nawzajem.

NASTOLATKA NA POKŁADZIE!!!

Rodzice nastolatek pytają mnie często, czy z ich córką nie dzieje się coś złego. Do tej pory widząc ich tuliła się i opowiadała wszystko. Teraz wywraca oczami i daje odczuć, że wszystko, co robimy jest denne. W większości sytuacji okazuje się, że dziewczyna zdrowo się rozwija. Po prostu staje się nastolatką.